foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Wisłockiej


herb

 

Krótki rys historyczny Dąbrówki  Wisłockiej oraz szkoły opracowany na podstawie dostępnych źródeł.

Dąbrówka Wisłocka powstała po uprzednim wykarczowaniu lasu i sprowadzeniu osadników. Prawdopodobny czas powstania to lata 1559-1561. Pierwsze wzmianki o Dąbrówce pochodzą z rejestru poborowego w 1576. Wieś należała do klucza wiewióreckiego, którego właścicielami byli kolejno: Tarnowscy, Ostrogscy, Zasławscy, Lubomirscy i Sanguszkowie. Wieś miała sołtysa, który sprowadzał osadników i był najbogatszym mieszkańcem. Po śmierci sołtysa, niejakiego Pomianowskiego, stanowisko objął  Albert Pietek. Potem rozpoczyna się okres dzierżaw. Pod koniec XVIII wieku wieś została sprzedana i w 1831 roku należała do rodziny Wisłockich. Pozostawała w ich rękach aż do momentu uwłaszczenia w 1846 przez władze austriackie. Od ich nazwiska wywodzi się drugi człon nazwy.

           

Historia szkoły w Dąbrówce Wisłockiej

Do XVIII wieku wieś należała do szkółki parafialnej w Zasowie. Od drugiej połowy XIX powstała jednoklasowa szkoła, a pierwsze wzmianki o szkole pochodzą z roku 1905. Był to mały drewniany budynek, w której nauczycielem był E. Wojciechowski. W okresie międzywojennym istniała szkoła czteroklasowa, która podczas wojny uległa zniszczeniu.    Podczas II wojny światowej naukę w tajnych kompletach na poziomie szkoły powszechnej prowadził Władysław Kępa. Po wyzwoleniu nastąpiła odbudowa zniszczonej szkoły, uczyli się w niej także dorośli.

Obecna szkoła została wybudowana w latach pięćdziesiątych XX wieku. Po zakończeniu działań wojennych jedną z pierwszych inwestycji był kapitalny remont szkoły. W latach 50-tych z inicjatywy biblioteki w Radomyślu Wielkim  powstał Punkt biblioteczny, a w latach 1952-53 działała tu także Szkoła podstawowa dla dorosłych. Dopiero na przełomie lat 50/60 XX wieku powstały możliwości budowy nowej szkoły, którą wybudowano wielkim wysiłkiem całej społeczności wioski i pierwszego jej kierownika Józefa Bika, który kierował jej budową. Reforma oświaty przeprowadzona w latach 1972/73 podporządkowała szkołę administracyjnie, organizacyjnie i pedagogicznie Gminnemu Dyrektorowi Szkół w Radomyślu Wielkim, obecnie Gminnemu Zespołowi Administracyjno-Ekonomicznemu Szkół. Następne lata to okres stopniowej rozbudowy szkoły, zwiększała się ilość dzieci i grona nauczycielskiego na czele, którego stanął dyr. Marek Zawadzki w roku 1994/95. Szkoła przeszła generalny remont w latach 2000 – 2003, gdy funkcję dyrektora pełniła Stanisława Syper. To dzięki jej zabiegom i współpracy z Gminą Radomyśl Wielki Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Wisłockiej otrzymała obecny wygląd  i wyposażenie.

2019 Copyright Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Wisłockiej Rights Reserved